Vėjo energetikos regionai: Danija

20 metų patirtis jūros vėjo energetikos srityje

In 1991 m., pats pirmasis komercinis jūros vėjo jėgainių parkas buvo instaliuotas Vindeby, Danijoje.   Tuo metu tai buvo labai novatoriškas įvykis, padaręs didelę įtaką jūros vėjo energetikos plėtrai. Atsižvelgdama į Vindeby ir kitus vėliau įgyvendintus projektus, Danijos energetikos institucija (Danish Energy Authority) 1997 m. išleido savo Jūros vėjo turbinų veiksmų planą. Vėliau veiksmų planas buvo atnaujintas 2007 m. siekiant iš naujo įvertinti parinktas vietas ir aprašant labiausiai vėjuotas teritorijas, kur galima statyti iki 4,600 MW, o tai yra daugiau nei reikia Danijos bendram vidaus suvartojimui.   Šie įvykiai prisidėjo prie to, kad jūros vėjo energetika tapo nacionaline programa, paskatinusi didesnių jūros vėjo jėgainių plėtrą, kuri nustatė naujus etalonus. Žemiau chronologine tvarka pateikiamas žymiausių Danijos vėjo jėgainių sąrašas.

  • Vindeby (1991): Vėjo jėgainių parką sudaro (11) 450kW oro sūkuriais valdomų turbinų, ir ji yra nutolusi nuo pakrantės apie 2 km. Nors veikia jau 20 metų, jėgainės darbas vis dar efektyvus, ir jos išeiga yra apie 20% didesnė nei panašaus dydžio sausumoje pastatytų jėgainių. Ši jėgainė padėjo geriau suprasti vėjo turbinų konstrukciją bei veikimą, o taip pat sukaupti žinias apie jūros vėjo sąlygas.
  • Middelgrunden (2001): Kai buvo paleistas, šis jūros vėjo jėgainių parkas buvo pirmasis parkas, kurį sudarė multi-megavatų turbinos, ir tuo metu jis buvo didžiausia jūros instaliacija (40MW). Pusė turbinų priklauso DONG (Danijos komunalinių paslaugų tiekėjui), o kita pusė – kooperatyvui, kuri yra vietos piliečių privati bendrovė, įkurta 1997 m. Visuomenė gali rasti informaciją apie faktinę vėjo turbinų išeigą/galią kooperatyvo internetiniame puslapyje, kur taip pat pateikiama informacija apie vėjo jėgainių parko planavimą, statybą ir valdymą, kad kiti asmenys galėtų tiesiogiai mokytis iš šios patirties. Objektyviai kalbant, atrodė, kad šis vėjo jėgainių parkas yra sunkus projektas. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad ši vieta yra labai arti Danijos sostinės, pagrindinio oro uosto ir svarbios laivybos kelio linijos. Tačiau kooperatyvo suteiktos vietinės nuosavybės ir puikaus bendravimo su vietos bendruomene, šis vėjo jėgainių parkas pasirodė esantis sėkmingas.
  • Horns Rev and Nysted/Rřdsand (2002-2010): Horns Rev I (160MW) ir Nysted (165MW) buvo įkurti atitinkamai 2002 ir 2003 metais. Šiek tiek didesni Horns Rev II (209MW) ir Rřdsand II (207 MW), kurie yra Nysted kaimynystėje, buvo paleisti 2009 ir 2010 metais.  Šie projektai pakėlė visus šioje srityje žinomus etalonus ir atlikdami išsamią stebėseną bei įgyvendindami keletą tyrimų projektų labai padidino supratimą apie tokių parkų poveikį aplinkai.
  • Anholt (2014): Kai bus paleistas Anholt 400MW vėjo jėgainių parkas, 15% Danijos bendro elektros energijos kiekio bus pagaminama naudojant jūros vėją. Remdamasi anksčiau skelbtų konkursų jūros vėjo jėgainių statybai Danijoje patirtimi, Danijos energetikos agentūra pakoregavo konkurso procedūrą, kuri buvo naudojama rengiant konkursą Nysted II ir Horns Rev II projektų įgyvendinimui. Tai reiškia, kad pirmiausia šiam 400MW jūros vėjo jėgainių parkui turės būti parengta statybvietė, o tik vėliau bus paskelbtas viešas konkursas.
  • Kriegers Flak (TBA): Sekantis didelis jūros vėjo jėgainių parkas, kurio įgyvendinimui bus paskelbtas konkursas 2011 metų rudenį, bus novatoriškas 600MW Kriegers Flak projektas.  Kai jo statyba bus užbaigta, tai bus pirmasis jūros vėjo jėgainių parkas, kurio pajungimą prie tinklo pakeis pajungimas prie perdavimo linijos tarp Danijos ir Vokietijos, su galimybe prie šios linijos prisijungti ir Švedijai. Šis projektas pademonstruos, kokių tinklo sprendimų reikia, kad kelių šalių, esančių aplink Baltijos jūrą, elektros energijos vartotojai galėtų prisijungti bei pasinaudoti dideliais jūros vėjo energijos ištekliais.

Offshore Wind Farms in Denmark

Sąnaudas sumažinanti nacionalinė tyrimų ir plėtros strategija

2010 m. Danijos Megavind technologijų platforma pristatė naują jūros vėjo energetikos viziją bei strategiją. Jos tikslas yra sumažinti jūros vėjo jėgainių gaminamos elektros energijos sąnaudas, kad jūros vėjo jėgainių gaminama elektros energija taptų pilnai konkurencinga naujai pastatytos anglimi kūrenamos jėgainės gaminamai energijai iki 2020 m. Tam per laikotarpį nuo 2010 iki 2020 m. reikia pasiekti tris pagrindinius tikslus. Visų pirma, naujai pastatytos jūros vėjo jėgainės turi pajėgti pagaminti apie 25% daugiau elektros energijos iš kiekvienos instaliuotos MW. Antra, sąnaudos kiekvienai MW turi būti sumažintos apie 40%. Ir trečia, vienos instaliuotos MW eksploatacijos ir techninės priežiūros sąnaudos turi būti sumažintos apie 50%. Toks sąnaudų sumažinimas taip pat būtinas siekiant išlaikyti visuomenės ir politikos paramą jūros vėjo jėgainių projektų įgyvendinimui Europoje ir visame pasaulyje. Galiausiai, sprendimų pateikimas padės Danijai išlikti pasaulyje pirmaujančiu vėjo energetikos centru.

Danijos energetikos agentūra kaip “universalinė parduotuvė”

Danijos energetikos agentūra yra už jūros vėjo turbinų planavimą ir statybą atsakinga įstaiga. Siekiant kiek įmanoma palengvinti projektų kūrėjams naujų jūros vėjo jėgainių parkų projektų parengimą, Danijos energetikos agentūra suorganizavo visą oficialią procedūrą kaip “universalinę parduotuvę”; tai reiškia, kad projekto savininkas, norintis įgyvendinti jūros vėjo jėgainių parko projektą, turi tvarkyti reikalus tik su viena įstaiga – būtent Danijos energetikos agentūra – kad gautų visus reikalingus sutikimus ir licencijas. Kaip “universalinė parduotuvė”, Danijos energetikos agentūra bendradarbiauja su kitomis svarbiomis įstaigomis, tokiomis kaip Teritorijų ir aplinkos planavimo agentūra, Danijos laivybos agentūra, Danijos saugios laivybos agentūra, Danijos civilinės aviacijos administracija, Danijos paveldo agentūra, Danijos apsaugos agentūra ir t.t. Danijos energetikos agentūra taip pat rengia konsultacijas su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis bei išduoda visus reikalingus sutikimus ir licencijas. Lyginant su kitų šalių jūros vėjo jėgainių parkų oficialiu administravimu, Danijos modelis sukūrė greitą ir ekonomišką procesą siekiant gauti naudos iš veiklos ekonomijos atskiruose projektuose bei iš jūros vėjo jėgainių plėtros apskritai.

Vietų kartografavimas būsimų jūros vėjo jėgainių parkų statybai

Siekiant užtikrinti, kad tolimesnė jūros vėjo jėgainių plėtra nesusikirstų su kitais pagrindiniais viešaisiais interesais ir kad ši plėtra būtų atliekama laikantis tinkamiausių socialinių ekonominių prioritetų, Danijos energetikos agentūra kartu su kitomis susijusiomis įstaigomis sudarė tinkamiausių vietų žemėlapį būsimų jūros vėjo jėgainių parkų statybai. Toks kartografavimas yra dinaminis procesas, nes bendrosios jūros vėjo jėgainių parkų plėtros sąlygos nuolatos kinta. 2007 m. Danijos energetikos agentūra paskelbė pranešimą apie techninio žemėlapio sudarymą, kuriame nurodytos 23 tam tinkamos vietos, kurių kiekvienos teritorija yra tinkama apie 200MW parko statybai. Pastačius visas šias jūros vėjo jėgaines, jų bendra instaliuota galia galėtų siekti 4,600MW, o vidutiniam vėjo greičiui esant apie 10 metrų per sekundę, šie parkai galėtų gaminti apie 18 TW h per metus, o tai yra daugiau nei pusė Danijos bendro suvartojamo elektros energijos kiekio. Vietos išdėstytos pagal svarbą vadovaujantis viešaisiais interesais, tokiais kaip atsižvelgimas į tinkle perdavimą, navigaciją, gamtą, kraštovaizdį, žaliavų gavyba bei numatomos jūros vėjo jėgainių parko įkūrimo bei eksploatavimo sąnaudos. Su įvairiomis ministerijomis bendradarbiaujančio komiteto darbo metu dėmesys buvo sutelktas į planingą ir koordinuotą jūros vėjo jėgainių plėtrą ir į perdavimo tinklą, ir parinktos vietos buvo pateiktos strateginiam aplinkosauginiam įvertinimui, kad būtų iki minimumo sumažinti konfliktai su aplinkosauginiais ir gamtiniais interesais. Sudarydama 2008 m. rugsėjo jūros vėjo turbinų veiksmų planą, Danijos energetikos agentūra atnaujino žemėlapių sudarymą pagal 2008 m. vasario 21 d. energetikos strategijos sutartį. Geros vėjo sąlygos pasirinktose vietose įgalina jūros vėjo jėgainių parkus pagaminti apie 4,000 pilnos apkrovos valandų per metus. Esant 10-35 metrų gyliui ir 22-45 kilometrų atstumui nuo kranto, buvo pasiekta pusiausvyra tarp ekonominių interesų ir vizualaus poveikio kraštovaizdžiui.

Kadangi Europos elektros energijos rinkos yra palaipsniui liberalizuojamos ir tampa geriau tarpusavyje susijusios, išnaudoti Danijos jūros vėjo energijos išteklius taps vis patrauklesne galimybe siekiant aprūpinti kitų Europos šalių vartotojus elektros energija, ir palaipsniui šio tipo energija pakeis iškastinio kuro naudojimą transporto ir šildymo tikslais.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76