Jūros vėjo energetika Lietuvoje

Įvairi veikla yra koncentruotai vykdoma 6540 kvadratinių km Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje (Paveikslėlis). Tačiau jūros plotas buvo suskirstytas zonomis tik sektorių lygmenyje: žvejybos zonos atviroje jūroje ir pakrantėse bei Kuršių mariose, apsaugotos teritorijos, atskiros teritorijos yra skirtos kariniams tikslams, uosto plėtrai ir laivybos keliams. Šiuo metu įgyvendinamas zonų paskyrimas jūros vėjo jėgainių statybai ir paskiriamos naujos saugomos jūros teritorijos pagrinde tik tarptautinių projektų rėmuose (Interreg and LIFE). Lietuvos IEZ ir teritoriniuose vandenyse taip pat iki šiol neatliekamas išteklių kasybos zonavimas.

Paveikslėlis. Jūrinė veikla Lietuvos IEZ
Paveikslėlis. Jūrinė veikla Lietuvos IEZ

Aktyvių mokslininkų, atsinaujinančių išteklių vartotojų ir Lietuvos vėjo energetikos asociacijos pastangų dėka vėjo energetika buvo pradėta vystyti Klaipėdos regione. Nuo 2002 metų sausumoje buvo instaliuota daugiau kaip 153 MW vėjo jėgainių. Pirmosios pastangos ištirti jūros potencialą vėjo energetikos plėtrai buvo inicijuotos tarptautinės komandos, kuri rengė INTERREG IIIa projektą POWER (2006-2008), dėka. Buvo ištirtos jūros vėjo energijos plėtros Lietuvos (taip pat Lenkijos, Rusijos ir Kaliningrado srities) išskirtinėje ekonominėje zonoje perspektyvos. Buvo identifikuotos tinkamos vietos ir galimybės pastatyti jūros vėjo jėgainių parkus bei plėtoti jūros vėjo energijos klasterio veiklą. Tose parinktose jūros teritorijose galėtų būti pagaminama daugiau kaip 1GW, arba beveik pusė Lietuvos elektros energijos suvartojamo kiekio.

Šiuo metu kuriami keli jūros vėjo jėgainių parkų projektai. Keliems parinktiems plotams buvo parengti aplinkosauginiai poveikio aplinkai įvertinimo tyrimai. Šiuo metu tolimesni šių parkų darbai yra sustabdyti dėl neaiškumų, kurie iškilo išduodant leidimus statyti jūrines instaliacijas ir dėl vykdomo Projekto dėl naujų Natura 2000 saugomų teritorijų nustatymo. Teisinis pagrindas kurti jūros vėjo jėgainių parkus numatytas naujame Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių energijos išteklių įstatyme, kurį Lietuvos Seimas svarsto šiuo metu.

Kad jūros vėjo jėgainės galėtų būti sėkmingai plėtojamos, įvairūs veikėjai, tokie kaip mokslininkai, verslininkai ir politikos formuotojai, vadinami trigubu sraigtu, turi dėti dideles pastangas. Dėl šios priežasties SB OFF.E.R veikla labai derinasi su dabartiniais jūros vėjo jėgainių parkų kūrėjų poreikiais bei nepriklausomos Lietuvos energetikos rinkos kūrimu.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76