Jūros vėjo energetika Lenkijoje

Jūros vėjo energetikos projektų plėtojimas Lenkijos jūrinėje teritorijoje liko planavimo stadijoje dėl to, kad įstatymuose reikėjo atlikti pakeitimus, kurie padėtų saugiai įgyvendinti jūros vėjo jėgainių parkų projektus ir sumažintų ekonominę riziką, kuri kyla dėl dabartinės padėties. Be vis didėjančio didelių energetikos įmonių susidomėjimo jūros vėjo jėgainių projektais, Lenkija turėjo gan ženklų pramonės potencialą jūros vėjo jėgainių sektoriaus plėtojimui, kuris remiasi laivų statyklos pramone išsidėsčiusia Lenkijos pakrantėje – Gdanske, Gdynėje ir Ščecine - bei bendradarbiaujančiomis pramonėmis, kurių profilis patenkina JVE sektoriaus poreikius tiek vėjo turbinų konstrukcinių elementų, instaliacijos darbų, tiek ir specialiai jūros vėjo turbinų transportavimui ir instaliacijai skirtų laivų statybos atžvilgiu. Taiga, jūros vėjo energetikos plėtojimas yra patraukli alternatyva tradiciniai Lenkijos laivų statybos pramonės specializacijai. Taigi, investavimo į jūros vėjo energetiką sąlygų tobulinimas gali tapti tiek paties sektoriaus, tiek laivų statybos pramonės bei bendradarbiaujančių pramonių katalizatoriumi.

Lenkijos jūrinė teritorija užima 8682 km˛ plotą, o Lenkijos išskirtinė ekonominė zona užima 22 500 km˛ plotą. Šioje teritorijoje 2747 km˛ yra saugomos jūrinės teritorijos, priklausančios Natura 2000 tinklui. Gdansko laivininkystės institutas nurodo, kad Lenkijos jūrinėje teritorijoje bei išskirtinėje ekonominėje zonoje esantis potencialas siekia 20 GW. Tačiau šis skaičius turi būti pataisytas atimant atskiriamas teritorijas (pagal Natura 2000 tinklą saugomas teritorijas), po ko potencialas sumažėja iki 7.5 GW. Tačiau įvairiuose strateginiuose dokumentuose, susijusiuose su Lenkijos jūrinės teritorijos ir išskirtinės ekonominės zonos rinkos potencialu JVE plėtros atžvilgiu pateikiami skirtingi skaičiai. Pagal Atsinaujinančių išteklių instituto atliktas analizes, rinkos potencialas 2020 metams siekia iki 1.5 GW. Nacionalinis atsinaujinančių energijos išteklių veiksmų planas, kuris buvo pateiktas Europos Komisijai 2010 metų pabaigoje, nurodo, kad rinkos potencialas iki 2020 m. yra 500 MW.

Siekiant padėti tvirtus pagrindus jūros vėjo jėgainių plėtojimui, taip pat reikia didinti tinklų sujungimų pajėgumus, kad būtų palengvintas elektros energijos perdavimas iš jūrinių teritorijų į tinklą, o taip pat, galbūt, leisti daryti sujungimus, kurie pagerintų/patobulintų elektros energijos perdavimo saugumą. Šiam tikslui buvo įkurtas konsorciumas susidedantis iš įmonių, kurios specializuojasi vėjo energetikos, energetikos inžinerijos, atsinaujinančių išteklių tyrimų ir plėtros srityje, kurios siekia sukurti Lenkijos jūros tinklą Lenkijos jūrinės teritorijos ribose. Šį konsorciumą sudaro žemiau nurodytos įmonės:

  • AOS Sp. z o.o. – Gdansko filialas,
  • ENERGOPROJEKT Krakow S.A.
  • ELTEL Grid S.A.

Konsorciumą remia tyrimų ir plėtros institucijos, tokios kaip Gdansko laivybos institutas, Darnios energetikos inžinerijos plėtros fondas (Varšuva) ir Atsinaujinančių energijos išteklių institutas (Varšuva).

Žemiau pateiktuose žemėlapiuose nurodytos potencialios vietos jūros vėjo jėgainių parkų statybai ir elektros energijos perdavimo kabelių ilgis, o taip pat saugomos jūrinės zonos, kurios yra įtrauktos į Natura 2000 tinklą.

Šiuo metu didžiausią kliūtį, trukdančią plėtoti jūros vėjo jėgainių parkus Lenkijos IEZ, sudaro Lenkijos Respublikos ir laivybos administracijos jūrinių teritorijų valdymo aktas, kuris buvo pagrinde parengtas dėl naftos gręžinių jūroje. Dabartinės formos aktas kelia didelę riziką JVE projektų ekonomikai. Pagal aktą, potencialus investitorius turi patirti 1% nuo bendros investicijos sumos, kad būtų patvirtinta statybos vieta. Įstatyme taip pat teigiama, kad statybos gali likti jūros teritorijoje tik 5 metų laikotarpiu, o tai yra žymiai trumpesnis laikotarpis už galimą jūros vėjo jėgainių eksploatacinį laikotarpį.

Šiuo metu Lenkijos parlamente yra vykdomi įstatymų leidžiamieji darbai, kuriais siekiama patobulinti Lenkijos Respublikos ir laivybos administracijos jūrinių teritorijų valdymo aktą ir jį priderinti prie jūros vėjo energetikos poreikių.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76