VĖJO ENERGETIKA ŠVEDIJOJE

Vėjo energetika yra viena iš atsinaujinančių energijos išteklių dalių Švedijos energijos tiekimo strategijoje.

Ji vaidina svarbų vaidmenį pertvarkant Švedijos energetikos sistemą į ekologišką ir ekonomiškai darnią sistemą. Švedija turi visas pagrindines sąlygas, kurios yra reikalingos geresniam vėjo energijos panaudojimui.

ŠVEDIJOS VĖJO ENERGETIKOS TIKSLAI IR REGULIAVIMO PRIEMONĖS

Šiuo metu Švedija kasmet pagamina apie 1.4 TWh elektros energijos vėjo turbinų pagalba, ir šalis turi geras sąlygas didinti elektros energijos kiekį iš vėjo energetikos.

Švedijos parlamentas savo planuose nustatė tikslą sudaryti sąlygas iki 2015 metų pastatyti tiek vėjo turbinų, kad jos pagamintų 10 TWh elektros energijos. Vėjo energijos potencialas yra daugkart didesnis. Tačiau netgi 10 TWh suponuoja ženklią vėjo energetikos plėtrą tiek žemyne, tiek jūroje.

Pasiūlymas nustatyti naujus tikslus 2020 metams

Švedijos energetikos agentūra siūlo vėjo energetikai nustatyti tikslą pasiekti 30 TWh iki 2020 m., iš kurių 20 TWh sudarytų sausumoje pastatytos vėjo jėgainės ir 10 TWh sudarytų jūroje (vandens teritorijoje) pastatytos jėgainės. Tai reiškia, kad vėjo turbinų skaičius turėtų išaugti nuo 900 turbinų 2007 m. iki 3000-6000, priklausomai nuo jų pajėgumų. Tačiau vėjo energetikos potencialas Švedijoje viršija nustatytus tikslus.

Plėtra ir eksploataciniai duomenys

Pagal išduotus elektros energijos sertifikatus, Švedijos vėjo turbinos pagamino 1.432 teravatvalandžių (TWh) elektros energijos 2007 m.

Tai yra daugiau kaip 45 % daugiau nei 2006 m., kai elektros energijos gamyba sudarė mažiau nei 1 TWh. 1.4 TWh elektros energijos pagamintos naudojant vėjo energiją sudaro 1 procentą viso Švedijoje 2007 metais pagaminto elektros energijos kiekio.

Padidintos plėtros apimtys Švedijoje

Vėjo energetikos plėtra 2007 metais labai paspartėjo. Ankstesniais metais metinė plėtra sudarė apie 50-60 megavatų (MW). 2007 metais plėtra buvo keturis kartus didesnė. Remiantis Švedijos vėjo energetikos asociacijos duomenimis, 129 vėjo turbinos, kurių bendroji išeiga yra 217 MW, buvo paleistos 2007 metais. Bendra instaliuota galia 2007 metų pabaigoje buvo 788 MW, padalinus 958 vėjo turbinoms. Vėjo turbinos, kurioms buvo išduoti elektros sertifikatai metams keičiantis, pagal Švedijos energetikos agentūros registro duomenis iš viso pagamino 832 MW.

Source: Swedish Energy Agency

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76