South Baltic Wind Atlas

Planuojant jūrinės vėjo energetikos projektus svarbu žinoti apie vėjo išteklius, kurie kartu su socialiniais ir aplinkos aspektais, elektros tinklais bei ekonominiu ir politiniu projekto rėmimu sudaro penkis vėjo elektrinių parko planavimo kertinius akmenis. Todėl kaip viena iš projekto veiklų panaudojant WRF (Orų tyrimas ir prognozavimas) mezoskalės modelį  bei lyginant su Danijoje ir Vokietijoje atliekamais meteorologiniais matavimais, buvo parengta pirmoji  Pietų Baltijos jūros vėjo atlaso versija. Buvo įvertintos šešios skirtingos pažemio sluoksnio parametrizavimo schemos, WRF rezultatus lyginant su meteorologiniais matavimais. WRF aukštos skiriamosios gebos erdvinis modeliavimas buvo atliekamas visoje pasirinktoje teritorijoje keturis metus. Papildomai pasitelkus NCAR-NCEP duomenų analizę buvo surinkta 30 metų ilgametė vėjo parametrų statistika, skirta modeliavimo rezultatų ilgamečiam pritaikymui, todėl galutiniai WRF rezultatai Pietų Baltijos jūros regione atitinka susvertus ilgamečius svyravimus. Siekiant įvertinti erdvinį WRF rezultatų pasiskirstymą erdvėje arti paviršiaus, buvo pasitelkti Žemę stebinčių palydovų stebėjimai. QuikSAT ir WRF rezultatai sutapo, tuo tarpu Envisat ASAR vidutinio vėjo greičio pasiskirstymo žemėlapis šiek tiek skiriasi nuo kitų. Ilgametė analizė parodė, kad per pastaruosius 30 metų Pietų Baltijos jūros regionas pasižymi smarkia erdvinių vėjo parametrų kaita.

South Baltic Wind Atlas »

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76