Offshore Wind Energy –
Qualification requirement study available!

Offshore Wind Energy – Qualification requirement studyThe study provides information on actual needs, loopholes and challenges of qualification in the offshore wind power sector in the South Baltic Region.

Figure: Companies' strategies in response to qualification needs

Download Qualification requirement study (PDF, 1.37 MB) »

Interaktywna Mapa Firm Południowego Bałtyku

South Baltic Business Cluster MapInteraktywna Mapa Firm Południowego Bałtyku jest nowym narzędziem mapującym podmioty związane z morską energetyką wiatrową w regionie Południowego Bałtyku. Ma ona na celu zapewnienie przedstawicielom przemysłu i innym zainteresowanym pełnej i łatwo dostępnej informacji na temat lokalizacji poszczególnych elementów łańcucha dostaw w tym sektorze.

Interaktywna Mapa Firm Południowego Bałtyku »

Morska Energetyka Wiatrowa w Regionie Południowego Bałtyku

Morska energetyka wiatrowa (OFFSHORE) posiada ogromny potencjał i jest wysoce opłacalna w porównaniu do pozostałych odnawialnych źródeł energii (OZE). Dlatego też, Komisja Europejska uznała energetykę OFFSHORE za mającą strategiczne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia celów energetycznych oraz zmniejszenia importu energii.

Bild Bild

Morska energetyka wiatrowa stała się konkurencyjną alternatywą dla kopalnych źródeł energii, co przyczyniło się w ostatnim czasie do realizacji oraz powstawania kolejnych planów wielkoskalowych inwestycji w nowe moce.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) przewiduje ponad dziesięciokrotny wzrost zainstalowanej mocy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej dla samego obszaru Południowego Bałtyku, czemu sprzyjają idealne warunki naturalne i gospodarcze w tym regionie. Nadszedł więc właściwy czas aby budować współpracę trans-graniczną, która zapewni harmonijny rozwój sektora OFFSHORE oraz która pozwoli łączyć, raczej niż dzielić, zasoby.

Jeśli powyższe założenia zostaną osiągnięte, to Region Południowego Bałtyku będzie miał szansę plasować się w czołówce europejskich regionów OFFSHORE. Wyzwanie stanowi jednak przezwyciężenie barier społecznych i instytucjonalnych oraz połączenie wysiłków w celu stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju wysoce konkurencyjnego przemysłu morskiej energii wiatrowej.

Offshore Wind TV

Mariusz Witonski PTMEW

View video »

Impressions from the 2nd local network meeting in Sweden

View video »

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76