Morska energetyka wiatrowa w Niemczech

Problem zmian klimatycznych, oprócz stale rosnących kosztów energii oraz zanikających zasobów paliw kopalnych, doprowadził do nowego postrzegania energii, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Jednocześnie bezpieczeństwo dostaw i niezależność energetyczna stale zyskują na znaczeniu. Niemiecki rząd podejmuje te nowe wyzwania między innymi poprzez "Ustawę o Energii Odnawialnej" (En: Renewable Energy Act - REA). W najnowszej wersji REA z 2008 r. rząd postawił sobie za cel osiągnięcie do 2020 roku co najmniej 30% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gdzie energia wiatru ma stanowić znaczący wkład.

Zgodnie ze strategią rządu z 2002 r. dotyczącą OFFSHORE, do 2030 r. planuje się wykorzystanie łącznie 20.000 do 25.000 megawatów (MW) niemieckiego potencjału morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim. Roczny uzysk energii ma dzięki temu wzrosnąć do 85 - 100 terawatogodzin (TWh), co stanowiłoby 15% zużycia energii elektrycznej w Niemczech.

Wykorzystanie energii wiatrowej z morza niesie ze sobą wiele ogólnych korzyści ekonomicznych takich jak:

  • Innowacje i postęp technologiczny;
  • Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, głównie w słabiej rozwiniętych gospodarczo obszarach przybrzeżnych;
  • Tworzenie nowych rynków eksportowych;
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla;
  • Zmniejszenie importu energii;

Jako efekt niemieckich planów rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA) przewiduje zatrudnienie dodatkowych 20 000-30 000 pracowników i inżynierów - głównie na terenie słabo rozwiniętych gospodarczo obszarów przybrzeżnych północnych Niemiec. W całym kraju jednak rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest postrzegany jako ogromna szansa, zwłaszcza, że przemysł pomocniczy tego sektora jest rozproszony na terenie całych Niemiec, w tym również na terenach tradycyjnych centrów niemieckiego przemysłu instalacyjno-maszynowego w południowej i zachodniej części Niemiec.

Widać ogromny potencjał dla przyszłej ekspansji sektora przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, nie tylko na rynek krajowy, ale także przy eksporcie technologii na inne rynki w Europie. Na realizację przyjętej przez rząd niemiecki strategii OFFSHORE przewidziano nakłady inwestycyjne rzędu 75-100 mld euro. Kwota ta obejmuje zarówno inwestycje producentów turbin wiatrowych i przemysłu pomocniczego, jak również inwestycje związane z przyłączeniami do sieci, logistyką, przemysłem morskim, konserwacją i sektorem usługowym. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

Offshore wind farms in the German North Sea and Baltic Sea

alpha ventus – pionierski projekt

We wrześniu 2005 roku Niemiecka Fundacja na Rzecz Energetyki Wiatrowej Offshore (the German Offshore Wind Energy Foundation) nabyła od developera – ProkonNord prawa do projektu "Borkum West", w ramach dotacji udzielonej przez Federalne Ministerstwo Środowiska. Rok później spółka DOTI (German Offshore Test Site and Infrastructure Company) wydzierżawiła obiekt pod nazwą "alpha ventus", jako projekt pilotażowy przeznaczony do badań.

Oprócz dwóch odmiennych rodzajów turbin, zastosowano również dwie różne koncepcje fundamentów. Turbiny Multibrid zostały wzniesione na trójnożnej konstrukcji, natomiast przy turbinach REpower zastosowano rozwiązanie „jacket foundations”. Projekt jest również pionierski pod kątem procedur i zezwoleń, ponieważ „alpha ventus” nie tylko była pierwszą farmą OFFSHORE w Niemczech, ale również pierwszą farmą zlokalizowaną poza dwunastomilową strefą wód terytorialnych. Projekt przetestował również praktyczność obszernych wymogów licencyjnych nałożonych na morskie farmy wiatrowe w Niemczech. Farma „Alpha ventus” stała się swojego rodzaju poligonem doświadczalnym dla procedur administracyjnych, a tym samym otworzyła drogę do dalszego rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE, zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie.

W 2010 r. rozpoczęto budowę dwóch pierwszych komercyjnych farm wiatrowych na terenie wód terytorialnych Niemiec: Baltic 1 na Morzu Bałtyckim – koło Rostocku z 21 turbinami (2,3 MW mocy znamionowej każda – uruchomiona 2 maja 2011r.), oraz BARD Offshore 1 na Morzu Północnym z 80 turbinami (5 MW mocy znamionowej każda).

Źródło
German Offshore Wind Energy Foundation (2009): OFFSHORE WIND for CLEAN ENERGY, http://www.offshore-stiftung.de/PDF-Dokumente/Offshore%202009.pdf

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76