Morska energetyka wiatrowa na Litwie

Na terenie 6540 km kwadratowych wyłącznej strefy ekonomicznej Litwy koncentruje się wiele działań (rysunek). Podział obszaru morskiego dokonany został wyłącznie w oparciu o wybrane sektory gospodarcze. Wydzielono: tereny dla rybołówstwa na otwartym morzu, w pobliżu strefy brzegowej oraz w okolicy Mierzei Kurońskiej; obszary chronione; oddzielne strefy dla celów militarnych; obszary rozwoju portów oraz trasy żeglugowe. Działania związane z wyznaczaniem obszarów dla morskiej energetyki wiatrowej oraz nowych morskich obszarów chronionych realizowane są w ramach międzynarodowych projektów (Interreg i LIFE). W litewskiej strefie ekonomicznej, jak również w obszarze litewskich wód terytorialnych nie wyznaczono żadnych obszarów z przeznaczeniem do wydobycia surowców.

Figure. Maritime activities in Lithuania EEZ
Figure. Maritime activities in Lithuania EEZ

Dzięki wysiłkom Litewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, naukowców oraz użytkowników energii odnawialnej, w regionie Kłajpedy rozwinął się potencjał energetyki wiatrowej. Od 2002 roku zainstalowano ponad 153 MW siłowni wiatrowych na lądzie. Pierwsza próba zbadania potencjału rozwoju morskiej energetyki wiatrowej została zainicjowana przez międzynarodowy zespół w ramach projektu POWER (2006-2008) z programu INTERREG IIIa. Zostały zbadane perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE w wyłącznej strefie ekonomicznej Litwy (podobnie jak w Polsce, w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim). W efekcie zidentyfikowano odpowiednie lokalizacje i możliwości zarówno dla budowy farm wiatrowych na morzu jak również dla utworzenia klastra energetyki OFFSHORE. Na tych obszarach można wytworzyć ponad 1GW, czyli równowartość połowy litewskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kilka projektów farm wiatrowych na morzu jest aktualnie w fazie rozwoju. Co więcej, dla kilku wcześniej wybranych obszarów przygotowane zostały również analizy oddziaływania na środowisko. Na dzień dzisiejszy dalszy rozwój projektów OFFSHORE jest jednak zawieszony ze względu na niepewności związane z trwającym projektem utworzenia nowych obszarów chronionych Natura 2000. Podstawę prawną dla rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE stanowi nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która jest aktualnie przedmiotem dyskusji w litewskim Sejmie (2011).

Sukces rozwoju OFFSHORU wymaga jednoczesnych wysiłków wielu stron – naukowców, biznesmenów oraz polityków – koncepcja ta nosi nazwę Złotego Trójkąta (en. Tripple Helix). Dlatego też działania projektu SB OFF.E.R idealnie wpisują się nie tylko w bieżące interesy developerów morskiej energetyki wiatrowej, ale również w potrzeby rozwoju niezależnego rynku energii na Litwie.

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76