South Baltic Wind Atlas

Ważną kwestią przy planowaniu morskich elektrowni wiatrowych jest poznanie zasobów wietrznych, które - obok ochrony środowiska i akceptacji społecznej, przyłączenia do sieci, ekonomii projektu i wsparcia politycznego - jest jednym z pięciu filarów planowania farmy wiatrowej. Dlatego w ramach projektu została opracowana pierwsza wersja atlasu zasobów wietrznych dla południowego Bałtyku przy wykorzystaniu mezoskalowego modelu WRF (Weather Research and Forecasting)  oraz zweryfikowana przy użyciu danych z duńskich i niemieckich wysokich masztów pomiarowych. Oceniono sześć różnych schematów parametryzacji warstwy granicznej woda-powietrze poprzez porównanie rezultatów WRF z obserwowanymi profilami wiatrów na masztach. Modelowanie WRF zostało wykonane w domenie o wysokiej rozdzielczości przestrzennej przez okres czterech lat. Ponadto wykonano obróbkę statystyczną warunków wietrznych z okresu ostatnich 30 lat z użyciem danych reanalizy NCAR-NCEP. Dane te stanowią podstawę do kalibracji długoterminowych wyników, a ostateczne wyniki WRF obejmują wagową analizę wieloletniej zmienności trendów na południowym Bałtyku. Obserwacje z satelitów zostały wykorzystane do oceny rozdzielczości przestrzennej rezultatów modelu WRF przy powierzchni. Wyniki QuikSCAT i WRF były porównywalne natomiast wyniki mapy warunków wietrznych Envisat ASAR wykazały pewne różnice w stosunku do pozostałych. Długoterminowe analizy wykazały, że na przestrzeni 30 lat południowy Bałtyk wykazywał wysoce zróżnicowane warunki wietrzne.

South Baltic Wind Atlas »

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76