ABOUT “SOUTH BALTIC OFF.E.R”

Morska Energetyka Wiatrowa w Regionie Południowego Bałtyku

W dobie stale rosnących wyzwań w dziedzinie ogólnoświatowej energetyki i zmian klimatycznych znaczenie odnawialnych źródeł energii wzniosło się na zupełnie nowy poziom. W ostatnich latach morska energetyka wiatrowa (OFFSHORE) stała się konkurencyjną alternatywą dla paliw kopalnych, co więcej Komisja Europejska konsekwentnie wyróżniała ten sektor jako mający strategiczne znaczenie dla spełnienia zobowiązań protokołu z Kioto, przy jednoczesnym zmniejszeniu uzależnienia od importu energii i zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. Region Południowego Bałtyku charakteryzujący się sprzyjającymi warunkami naturalnymi i geograficznymi, sytuacją ekonomiczną i potencjałem zasobów ludzkich, ma unikalną szansę na zajęcie czołowego miejsca wśród regionów OFFSHORE w Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli Region Południowego Bałtyku ma się stać czołowym graczem w tej dziedzinie, konieczne będzie przezwyciężenie istniejących wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, jak również prawnych i społecznych barier. Wzrosnąć musi poparcie i świadomość społeczna oraz rozwinięty musi zostać system szkolenia kadr.

Dziesięciu partnerów z Danii, Niemiec, Polski, Litwy oraz Szwecji, uporają się z tymi wyzwaniami w ramach projektu „South Baltic OFF.E.R”, poprzez budowę aktywnej sieci współpracy promującej spójność polityk. Co więcej, w ramach projektu powstaną standardy rozwiązań w celu zwiększenia wydajności i przyspieszenia rozwoju wysoce konkurencyjnego, południowo-bałtyckiego przemysłu OFFSHORE. Rostock Business and Technology Development mbH (Niemcy), jako „Beneficjent Wiodący”, jest Partnerem odpowiedzialnym za całościowe zarządzanie projektem i „public relations”.

Nawiązana zostanie ścisła współpraca z siostrzanymi projektami: POWER Cluster (bezpośredni następca projektu POWER) dotyczącym morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza Północnego, oraz WEBSR 2 dotyczącym Energetyki Wiatrowej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2010 do 28 lutego 2013 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 i jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76