Komponent 3

STWORZENIE WARUNKÓW DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Wdrażanie morskiej energetyki wiatrowej (MEW) znajduje się na różnych etapach realizacji w krajach Południowego Bałtyku, począwszy od studiów wykonalności we wschodnich regionach (Polska, Litwa), aż po funkcjonujące morskie farmy wiatrowe w Danii i Szwecji. Choć projekt nie zakłada budowy farm wiatrowych bezpośrednio z funduszy projektu, to działania w ramach tego komponentu będą prowadzić do szybszego rozwoju OFFSHORU w Polsce i na Litwie oraz do bardziej harmonijnego rozwoju MEW w Niemczech, Danii i Szwecji. Komponent ma również na celu poprawę pozycjonowania przemysłu OFFSHORE Południowego Bałtyku w staraniach o wsparcie opinii publicznej i klasy politycznej.Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest DTU Wind Energy

Przykładowe działania i rezultaty to: analiza kluczowych warunków i stanu rozwoju MEW w obszarze Południowego Bałtyku, mapa zasobów wietrznych obszaru Południowego Bałtyku, wystawa poświęcona MEW, tematyczne konferencje transgraniczne, raport "Jakie korzyści z OFFSHORU osiągnie sektor turystyki w obszarze Południowego Bałtyku?” itd.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76