Komponent 4

ROZWÓJ TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ W SEKTORZE OFFSHORE

Uruchomienie pierwszej dużej morskiej farmy wiatrowej oraz fakt istnienia kilku innych w fazie planowania, bądź budowy doprowadziły przemysł OFFSHORE do punktu zwrotnego. Możliwości, które wynikają, nie tylko z sektora morskiej energetyki wiatrowej, ale także z innych, bardziej tradycyjnych sektorów, są różnorodne i niestety do tej pory niewykorzystywane w wystarczającym stopniu przez lokalne firmy. Konkurencja w regionie Południowego Bałtyku jest z pewnością potrzebna, ale powinna jej towarzyszyć współpraca transgraniczna i dobre relacje biznesowe firm z wszystkich pięciu krajów regionu. Celem tego komponentu jest Inicjowanie i wzmocnienie tych więzi jako podstawy do powstania silnego klastra morskiej energetyki wiatrowej. Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest Gmina Karlskrona. (Szwecja)

Przykładowe działania i rezultaty to: identyfikacja przedsiębiorstw z łańcucha dostaw MEW, prezentacja Programu Południowy Bałtyk OFF.ER na wystawach i targach, lokalne i transgraniczne spotkania biznesowe, seminaria biznesowo-akademickie itp.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76