Komponent 5

KADRA I KOMPETENCJE

Rozwój sektora MEW przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w Regionie Południowego Bałtyku, który cierpi na dotkliwy brak możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Komponent ten zawiera działania mające na celu zwiększenie podaży specjalistów w regionie oraz odpowiednie dostosowanie kadr do popytu związanego z przemysłem OFFSHORE. Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest Public Institution Strategic Self-management Institute (Litwa)

Przykładowe działania i rezultaty to: Raport o stanie edukacji w dziedzinie OFFSHORE w obszarze Południowego Bałtyku i propozycje dla przyszłych ofert kwalifikacyjnych, specjalistyczne wykłady w szkołach i na uniwersytetach, transgraniczne wykłady objazdowe, międzynarodowa szkoła letnia itp.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76