Komponenty Projektu

Projekt będzie realizowany w oparciu o serię komponentów prowadzących do osiągnięcia celów projektu. Oprócz komponentu 1 - Zarządzanie i koordynacja (dotyczącego zadaniowego oraz finansowego zarządzania projektem) pojawią się cztery dodatkowe komponenty:


South Baltic OFFER – Project Structure

Bild Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5

NewsShow all »

South Baltic Offshore Wind Energy Vision - Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy

Download flyer (PDF, 586.7 KB)

Social Compatibility of Offshore Wind Energy

Poll Please fill-in questionnaire »

Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for
download

- Download map (PDF, 543 KB)

EventsShow all upcoming »

1-3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015

in Copenhagen, Denmark

Lead Beneficiary

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-15

Project Management and Communication

REM · Consult

Max-Brauer-Allee 218
D-22769 Hamburg

+49 40 657 903 76